Landbruk.no forklarer

Oppdatert: 09.12.2019

Publisert: 07.03.2019

Hvorfor er samvirke en bærekraftig forretningsmodell?

Oppdatert: 09.12.2019

Publisert: 07.03.2019

I denne filmen fra landbruk.no forklarer kan du se Gunn Jorunn Sørum i Norsk Landbrukssamvirke forklare hvorfor samvirke er en bærekraftig forretningsmodell.