Landbruk.no på taket

Publisert: 13.10.2020

Landbruk.no på taket: Klima og grønn teknologi

Publisert: 13.10.2020

Veien ut av koronakrisa må brolegges med grønn innovasjon - det mener både Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Derfor setter vi tema på agendaen når vi inviterer til sending på taket.

En storstilt satsing på utvikling av ny, grønn landbruksteknologi vil styrke konkurransekrafta til norsk mat og landbruk, bidra til reduserte klimagassutslipp og skape grunnlag for ny, grønn verdiskaping i Norge.

Det vil vi få gode eksempler på når gjester fra Geno, Norsk Sau og Geit, SAGA Robotics og Norsk Landbruksrådgiving forteller om sine nye satsinger.

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet og leder i Zero, Marius Holm, vil diskutere hva som må til for at landbruket skal lykkes.