Generasjonsskifte på gården

Hva er de vanligste utfordringene når den yngre generasjonen står klare til å ta over, eller kanskje bare den eldre generasjonen begynner å bli lei?

Løsner dagligvarekjedenes grep om matmakta?

Stortinget har vedtatt at Norge skal få en lov om god handelsskikk. Samtidig tar også EU-kommisjonen grep for å svekke dagligvarekjedenes matmakt. Er dagligvarekjedenes grep om matmakten i ferd med å løsne?