Skogen – en underutnyttet ressurs

Det finnes 10,8 milliarder trær i Norge. Ny teknologi gjør at vi kan utnytte tre på en helt andre måter enn tidligere. Alt som lages av olje kan i prinsippet lages av tre. Mulighetene synes å være uendelige!

Honningprodusentene står sterkere sammen i samvirke

Det er økt interesse for birøkt og Honningcentralen har fått mange nye innmeldinger av folk som ønsker å drive med honningproduksjon. – Det har blitt flere som leverer honningen sin til Honningcentralen. Vårt samvirke sikrer en forutsigbar pris og samlet…