Utgave 49

Du blir hva du spiser, eller er det omvendt?

Illustrasjon: iStock

Publisert: 13.12.2019

Har kosthold og personlighet noe med hverandre å gjøre? I en ny studie fra NIBIO ser forskerne på om personlighetstypen din har noe med forbruket ditt av økologisk mat å gjøre.

Mange har kanskje hørt om Big Five-personlighetstesten. I det siste har den kanskje blitt mest folkeliggjort av Harald Eia i podcasten «Sånn er du» fra NRK. Her går alt fra politikere til musikere og skuespillere gjennom testen og analyseres videre i en prat med Eia og Nils Brenna.

Denne testen har NIBIO nå tatt med inn på matfatet.

Kort om Big Five
Modellen er den teorien innen personlighetspsykologi som har fått mest oppmerksomhet og støtte de siste to tiårene. Den analyserer folk i fem oppsummerende dimensjoner:

  • Åpenhet for erfaring
  • Planmessighet
  • Ekstroversjon
  • Medmenneskelighet
  • Nevrotisisme

Les mer på Wikipedia

Studien viser at folk som scorer høyt på «åpenhet for erfaring» har større sannsynlighet for å velge økologisk mat. Folk som scorer høyt på «ekstroversjon» har derimot mindre sannsynlighet for å velge økologisk mat. Noen tester viste også at de som scorte høyt på planmessighet hadde større sannsynlighet for å velge økologisk.

Studien viste også at de som scorer høyt på medmenneskelighet har lavere betalingsvillighet for økologisk mat sammenlignet med konvensjonell mat.

At personlighetstype spiller inn kan blant annet ha verdi for markedsføring av ny mat.  Personlighet kan så klart ikke forklare alle valgene som gjøres i butikken.

Forskerne har også sett på mer «vanlige» sosioøkonomiske faktorer som lønn, utdanning, kjønn osv. Disse faktorene spiller også inn for forbrukernes valg mellom økologisk og konvensjonell mat.

Ekstra nerdegøy:

Jeg var nylig på ett arrangement hvor resultater fra denne forskningen ble lagt frem. Der ble det også sagt at de som scorer høyt på «åpenhet for erfaring» har større sannsynlighet for å velge lokalmat, vin, olivenolje, hvitløk og salat, i tillegg til økologisk mat. Det de ikke var så interessert i var pølser.

I tillegg ble det nevnt at de som scorer høyt på planmessighet har mindre sannsynlighet for å kjøpe pølser, burgere og frossenpizza.

Ikke noen bombe det kanskje, men gøy læll!

Les mer om studien hos NIBIO:
Personlighet har betydning for forbruk av og interesse for økologisk mat
Les hele studien her.

Tidligere utgaver