Utgave 51

Grensehandelen høyere enn antatt

Foto: iStock

Publisert: 17.01.2020

Å finne god statistikk for grensehandelen er ikke nødvendigvis så lett. SSB har nå lagt frem de første resultatene fra et pilotprosjekt som skal gjøre en grundig analyse av den fysiske grensehandelen

Pilotstudien har sett nærmere på handelen som skjedde i september 2019. Da handlet nordmenn for 2 milliarder kroner på dagsturer til utlandet. Beløpet er fordelt på litt over 1,2 millioner handleturer. Det vil si at nordmenn la igjen omtrent 1600 kr per handletur.

Omtrent 90 prosent av nordmenns grensehandel skjer i Sverige. Rett over halvparten skjer i Strømstad og Svinesund, mens 22 prosent av handelen skjer i Charlottenberg. Henholdsvis 4 og 2,7 prosent av grensehandelen ble gjort i Danmark og Finland.

Bruker mest penger på hverdagsting

Dagligvarer, brus, alkohol, tobakk og godteri utgjør 85 prosent av den totale grensehandelen. Disse varene har til felles at de har lavere avgifter i Sverige enn i Norge.

Mest penger bruker nordmenn på dagligvarer. I september brukte nordmenn 684 millioner kroner på dagligvarer i Sverige. 370 millioner kroner ble brukt på alkoholholdige varer

Foto: NTB scanpix, Audun Braastad

Vikenbefolkningen mest på tur

Jeg har tidligere skrevet om hvem som påvirkes mest av prissvingninger i Sverige. Omtrent 40 prosent av landets befolkning bor innenfor en 1,5-timestur til svenskegrensen.

De nye tallene fra SSB viser at de som bodde i Akershus grensehandlet mest, totalt 430 millioner kroner i september. Østfold kommer på andreplass med 360 millioner kroner. Østfoldingene er likevel de som drar på flest turer.

Selv om også Storlien er et av stedene i Sverige hvor grensehandelen er betydelig, står trønderne bare for litt over 100 millioner kroner av handelen i september. Vestlandsfylkene nord for Rogaland er de som bidrar minst til grensehandelen.

Grensehandler mer – men mindre andel mat

Hovedfunnene i SSBs pilot undersøkelse viser at nordmenns grensehandel er noe høyere enn tidligere antatt. SSB tar likevel høyde for at dette kan skyldes hvordan undersøkelsen har blitt gjennomført sammenlignet med den ordinære grensehandelsstatistikken.

68 prosent sier at de har handlet mat og dagligvarer. Likevel viser tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2010 at andelen av pengene som blir brukt på mat, går ned. Andelen har gått fra 49 prosent til 40 prosent. Andelen som blir brukt på brus, har derimot økt fra 5 til 10 prosent.

Hilsen Helene

Tidligere utgaver