Utgave 46

Hvor mye mat kastes?

Foto: iStock

Publisert: 12.11.2019

NRK satte denne uken søkelyset på «Det skjulte matsvinnet». Det var spesielt sauen som fikk gjennomgå denne gangen. Så hvordan står det til med matsvinnet i Norge i dag?

Østfoldforskning publiserte i fjor en rekke nøkkeltall for matsvinn i Norge i perioden 2015-2017. Tallene er basert på matbransjens egen rapportering av svinn.

Hvor skjer svinnet?

I 2017 ble det kastet om lag 385 000 tonn spiselig mat i verdikjeden fra matindustri til husholdningene. I tillegg kommer det som skjer på gårdsnivå. Fiskeriindustrien er heller ikke inkludert i tallmaterialet.

Nesten 60 prosent de 385 000 tonnene ble kastet av husholdningene. En fjerdedel av svinnet skjedde i matindustien, 13 prosent i dagligvarehandelen, 3 prosent på hoteller og i kantiner og 2 prosent hos grossist.

Hva kaster vi?

I husholdningene er det mest måltidsrester og bakervarer som kastes. Hos grossist er det mest frukt og grønt som kastes. I dagligvarehandelen er det en blanding av dette, hvor ferske bakervarer og frisk frukt og grønt er dominerende. I matindustrien er svinnet fordelt litt mer jevnt utover.

Foto: iStock

Forpliktet til å redusere matsvinn

Et av delmålene under FNs bærekraftsmål er at matsvinnet skal reduseres. Myndighetene og matbransjen har derfor signert en avtale om rapportering og reduksjon av svinn med 15 prosent fra 2015 til 2020 og 30 prosent innen 2025.

Tallene viser at fra 2015 til 2017 er matsvinnet i matbransjen redusert med 22 000 tonn, noe som tilsvarer 13 prosent.

Klør du i fingrene etter å gjøre noe med saken?

Sitter du på en god idé for hvordan vi kan få bukt på svinnet? Meld din interesse til Landbrukets Innovasjonscamp. Beste idé vinner 400 000 kr i prosjektmidler for å videreutvikle idéen sin.

Se mer her: Landbrukets Innovasjonscamp 2020

Hvordan har reduksjonen skjedd?

I dagligvarehandelen har svinnreduksjonen i stor grad skjedd som følge av systematisk nedprising av varer med kort holdbarhet, samt kompetanseheving og bedre innskjøpsrutiner.

I industrien er reduksjonen knyttet til bedre prognoser og samarbeid mellom leddene i verdikjeden. Det er også i større grad tatt i bruk alternative salgskanaler og donasjon av mat som ikke kan selges.

Forbrukene oppgir at de sjeldnere kaster mat ukritisk på grunn av at «best før»-dato er passert. I tillegg peker forskerne på noen indikatorer som trolig spiller inn. Blant disse finner vi at er mer tid som følge av færre barn og det at man er opptatt av miljøet, er faktorer som virker positivt.
 

Gir reduksjon av svinn reduksjon av klimagassutslipp?

Selv om mengden svinn går ned, betyr ikke det nødvendigvis at klimagassutslippene går ned. 2015 til 2017 var faktisk første gang klimagassutslippene og det økonomiske tapet knyttet til matsvinn i matbransjen ble redusert i takt med matsvinnet.

Klimagassutslippene knyttet til matsvinnet redusert med 10 prosent i perioden og det økonomiske tapet redusert med 8 prosent. Dette skyldes i følge rapporten at matsvinnet nå også går ned for både klimaintensive og dyre produkter.

Hilsen Helene

Tidligere utgaver