Utgave 58

Mat- og drikkeindustrien i tall

Foto: Bo Mathisen/TINE

Publisert: 15.01.2021

Den landbaserte mat- og drikkenæringen skaper verdier og arbeidsplasser i alle landets fylker. Antall bedrifter, omsetning, verdiskaping og driftsresultat har økt stabilt det siste tiåret. NHO Mat og drikke har tatt tempen på mat-, drikke- og bionæringen i sitt ferske konjunkturbarometer.

Omsetningen i næringen ligger nå på 165,7 milliarder kroner. Det er 2 472 bedrifter som står bak denne omsetningen, og verdiskapingen i næringen er på 33,6 milliarder kroner.

Den landbaserte mat og drikkenæringen sysselsetter 40 368 mennesker. Det er flest bedrifter knyttet til produksjon av bakeri- og pastavarer. Hele 837 av de 2 472 bedriftene finner vi i denne bransjen. Deretter finner vi kjøttbransjen med 408 bedrifter, samlekategorien «andre næringsmidler» med 362 bedrifter og produksjon av drikkevarer med 346 bedrifter.

Selv om det er flest bedrifter i bakeribransjen, er det kjøttbransjen som ansetter flest. Av de 40 368 menneskene i næringen, er 11 617 sysselsatt i kjøttbransjen. Deretter følger bakeribransjen med 8 549 sysselsatte og meieribransjen med 6 634 sysselsatte.

Verdiskaping er den merverdien bedriftene klarer å skape av råvarene de kjøper inn. Enkelt forklart er det forskjellen på innkjøpspriser og salgspriser.

Omsetningen er størst i kjøttbransjen. Der omsettes det for 43,5 milliarder kroner. Den svært tilknyttede fôrbransjen kommer på andreplass, men 34,5 milliarder kroner. Deretter følger meieri og drikkevarer med i underkant av 25 milliarder hver.

Meieri og kjøttbransjen skiller seg ut når det gjelder verdiskaping, med henholdsvis 7,3 og 6,9 milliarder kroner. Derifra er det et hopp til «andre», drikkevarer, bakerivarer og fôrvarer, som har en verdiskaping fra 4,4 milliarder til 3,5 milliarder kroner (synkende rekkefølge).

2020 har vært et tøft år for næringen, med stort fall i etterspørsel. NHOs medlemmer melder at selv om innhentingen har startet, er det fortsatt litt igjen før bedriftene er oppe igjen på samme nivå som før covid-19 traff Norge.

For de som er ekstra interessert i å lese om ståa i koronatidene, kan jeg anbefale å ta et lite dypdykk i det kapittelet i konjunkturbarometeret.

Hilsen Helene

Tidligere utgaver