Utgave 53

Nedgang i klimagassutslipp fra jordbruket

Foto: Solveig Goplen, Geno

Publisert: 19.11.2020

SSB har nylig kommet med nye tall for norske utslipp av klimagasser til luft. Statistikken viser at klimagassutslippene fra jordbruket har gått ned med 6,4 prosent siden 1990. Fra 2018 til 2019 var nedgangen på 0,9 prosent.

Generelt var norske klimagassutslipp på sitt laveste siden 1993. Utslippene i jordbruket er relativt stabile, men etter 2016 har trenden vært nedadgående.

Utslippene fra jordbruket i 2019 tilsvarte 4,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer 8,7 prosent av de samlede norske utslippene.

Hva består utslippene av?

Dersom vi bryter ned utslippene i de forskjellige klimagassene, ser vi at hoveddelen av utslippene kommer i form av metan og lystgass. Metanutslippene varierer rundt 2,6 millioner CO2-ekvivalenter og lystgassutslippene varierer rundt 1,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Både metan og lystgass er gasser som blir beregnet som mer skadelig enn CO2. For eksempel blir metan beregnet som 25 ganger mer skadelig enn CO2. Det vil si at et utslipp på 100 000 tonn metan, tilsvarer utslippet av 2,5 millioner tonn CO2, som jo er omtrent der jordbruket ligger.

Lystgass blir beregnet som 298 ganger (!) mer skadelig en CO2. Rundt regnet vil det si at jordbrukets 1,8 millioner CO2-ekvivalenter tilsvarer omtrent 6000 tonn lystgass.

Hva skyldes nedgangen?

Utslippene av metan kommer som følge av fordøyelsesprosessen til dyrene. Reduksjonen kommer derfor i stor grad fra en nedgang i antall dyr. Nedgangen i antall dyr skyldes flere ting. Et eksempel er at effektiviteten i melkeproduksjonen har økt. Det vil si at det trengs færre kyr for å produsere samme mengde melk nå enn tidligere.

Nå jobbes det også med å gjøre kua mer klimavennlig i seg selv.

Klimaavtale om reduksjon av utslipp

I 2019 undertegnet regjeringen og jordbruksorganisasjonene en intensjonsavtale om reduserte klimagassutslipp og økt opptak av karbon fra jordbruket for perioden 2021-2030.

I avtalen kommer det frem at utslippene skal reduseres med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030.

Vil du høre mer om klimaavtalen, kan du høre landbruk.no på ørets episode «Hvordan skal landbruket komme i mål med klimaavtalen med staten?»

Hilsen Helene

Tidligere utgaver