Utgave 44

Big data i landbruket

Oppdatert: 08.10.2019

Publisert: 04.10.2019

Fagsjef for samfunnsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke, Helene Lillekvelland, skriver ukentlig et nyhetsbrev om landbruk og økonomi. Les nyhetsbrevet på landbruk.no eller få brevet direkte tilsendt til innboksen din!

Stadig mer data blir tilgjengelig gjennom sensorer, kartleggingsteknologi og sporingsteknologi. Brukt på en god måte, kan bedre tilgang på data gi bedre innsikt for alt fra forbrukere, til økonomer, produsenter, markedsførere og beslutningstakere.

Ny teknologi gir bedre datagrunnlag

En artikkel i Applied Economic Perspectives and Policy tar for seg utfordringene og mulighetene som ligger i big data for landbruket.

En del av teknologien har vært i bruk lenge, men stadig mer sensorteknologi og dataanalyse fra andre sektorer blir nå tatt i bruk i landbruket.

Store selskaper som Monsanto ser mulighetene i big data og selskapets CTO har uttalt at de ønsker å reposisjonere selskapet til å bygge på data science og tjenester, like mye som de tradisjonelle kjemikalene selskapet er tuftet på.

Selskapet kjøpte blant annet Climate Corp for nærmere en milliard dollar i 2013, noe som fortsatt er en av de største kapitalinnhentingene for et selskap i agtechverden.

Nerder som regner

Økonomer har lett for å være datanerder (og da ikke nødvendigvis av typen «gamere», men av typen «grave seg ned i tallene»-nerder). Artikkelen peker derfor på at økonomer har en mulighet til å spille en unik rolle i den nye datatiden.

Økonomer, og da spesielt de som jobber med anvendt økonomi, er trent til å takle store mengder ustrukturerte og rotete data fra den virkelige verden.

Så hva kan de hjelpe med?

Artikkelen løfter frem flere områder hvor de tror økonomiske (statistiske) modeller kan forbedre når man tar i bruk big data og maskinlæring.

  • Værmelding
  • Predikere avlingsstørrelse
  • Valg av sorter
  • Smartere vanningssystemer
  • Predikere sykdommer i avling
  • Landbrukspolitikk og handel

Om du er ekstra interessert i nøyaktig hvilke metoder de foreslår brukt for de forskjellige temaene, er det bare å ta en kikk i artikkelen, som for tiden er tilgjengelig gratis.

Er du interessert i teknologi i landbruket? Meld deg på LandTek som arrangeres på Storo 30.-31. oktober. Der får du alt fra roboter og stordata til start-ups og investering.

Hilsen Helene

Tidligere utgaver