Utgave 56

Pengene i jordbruket

Foto: iStock

Publisert: 11.12.2020

Driftsgranskningene er oppdatert med tall fra 2019. I stedet for å dra igjennom hele blækka, tenkte jeg denne gangen at jeg skulle løfte frem noen enkelttall. Hvem vet? Kanskje det er lettere å huske noe på den måten?

300 200 kr

Den gjennomsnittlige inntekten til bonden havnet på 300 200 kroner pr årsverk i 2019. Dette var en økning på 4 prosent fra 2018. Geitebønder tjener best med et snitt på 399 700 kroner. Regionsmessig var det på flatbygdene på Østlandet (353 900 kr) og i Trøndelag (352 000 kr) det gikk best.

2018

Året 2018 var spesielt. Den berømte Tørkesommeren setter fortsatt preg på landbruket inn i 2019. Veldig mange produksjoner har hatt et dårligere resultat i 2019 enn i 2018 og mye av dette kan nok skyldes at avlingsskadeerstatninger stort sett ble betalt ut i 2018. I tillegg har mange færre dyr enn de hadde før 2018, ifølge NIBIO.

30

Et gjennomsnittlig melkebruk har nå 30 årskyr. Da jeg begynte i landbruket var tallet 24. Da var jeg overrasket over at det var så lavt. Nå har jeg vært her så lenge at jeg ble overrasket over at tallet var så høyt. Gjennomsnittlig produserer hver melkeku 7 895 liter melk i året, og brukene har i snitt 2 årsverk gående. Per årsverk produseres det nå 106 279 liter melk. Alle disse tallene er tall som kryper oppover over tid.

0+

Kornbøndene hadde negativ nettoinntekt i 2018. I 2019 er kornbøndene derimot tilbake på pluss-siden med sitt beste år siden rekordåret 2015. Resultatet ble 334 400 kr pr årsverk, mot det ganske stusselige -84 000 kr i 2018.

526 kubikk

Det ble avvirket 526 kubikkmeter skog per skogeiendom i 2019. Dette var omtrent 90 kubikkmeter mer i snitt enn i 2018. Samtidig gikk driftsoverskuddet ned med 10 kr per kubikkmeter som følge av økte kostnader relativt til tømmerpris.

Det er mange flere tall å finne hos NIBIO. Grafer også, for de som liker det. Følg linken i nerdeboksen hvis du ikke er helt klar for helg ennå.

Hilsen Helene

Extra for nerds:
Driftsgranskningane i jordbruket – NIBIO

Tidligere utgaver