Det hvite hus vil endre fundamentet i det globale handelsregelverket

Publisert: 15.11.2019

Så langt har president Trump startet full handelskrig, brutt WTO-regler som ikke passer ham, og lagt til rette for å jevne WTO-domstolen med jorda. Nå ønsker han en ny lov som vil rokke ved grunnprinsippene i det globale handelssamarbeidet.

WTO sier at alle medlemslandene skal behandles likt

Et helt sentralt prinsipp i WTO-regelverket er at alle WTO-medlemslandene skal likebehandles. Den samme markedsadgangen skal tilbys alle WTO- medlemmene (most-favored nation-prinsippet). Dette innebærer at Norge ikke kan operere med ulike tollsatser på samme produkt avhengig av hvor det importeres fra.

Unntak fra dette prinsippet er u-landene og land vi har inngått frihandelsavtaler med. Norge kan tilby EU bedre adgang til våre markeder på grunn av EØS-avtalen. Vi kan også tilby spesialbehandling til Mexico fordi EFTA har en frihandelsavtale med landet.

Overfor USA, Australia, India og (foreløpig) Kina må vi imidlertid operere med tollsatser vi har forpliktet oss til i WTO.

Lov om gjengjeldelse i handel

Donald Trump sa tirsdag denne uka at han vil innføre en ny amerikansk lov om gjengjeldelse i handelspolitikken (Reciprocal trade act). Under et møte arrangert av Economic Club of New York sa han også at «We’re the bank that everybody wants to take from».

En slik lov skal gi USA rett til å pålegge en importert vare fra et land den samme tollsatsen som dette landet pålegger en tilsvarende vare fra USA. Hvorvidt USA vil senke sine tollsatser når disse overstiger tollsatsene til handelspartneren har Trump snakket lite om.

Dette kan slå beina under WTO

I ytterste konsekvens kan en slik ordning føre til at USA innfører 165 ulike tollsatser på samme produkt, en for hvert land de importerer fra. Hvis alle land skulle fulgt samme modell ville det bli et virvar av tollbestemmelser.

Hvis Norge hadde kjørt en slik handelspolitikk så skulle vi gjeninnført toll på industrivarer, der vi har nulltoll i dag. Vi skulle studert tollsatsene i hvert av de landene vi handler med, og innført tilsvarende tollsatser inn i Norge.

Tollsatsene som medlemslandene har forpliktet seg til i WTO er et resultat av intrikate forhandlinger der alle land har måttet gi og ta på ulike områder. Dersom USA vedtar en slik lov vil det kunne gi dødsstøtet til gjeldende prinsipper og regler for verdenshandelen.

Trump møter motstand på hjemmebane

Et lovforslag kan imidlertid bli stoppet i kongressen. Demokratene vil ikke vedta noe slikt. Trump møter også motstand mot sine handels-krumspring fra deler av sitt eget parti. Muligheten for å få vedtatt en ny handelslov avhenger av et godt Trump-resultat i valget neste år.

Uansett så bidrar ikke disse signalene fra USA til å dempe den usikkerheten som preger internasjonal handelspolitikk.

Tidligere utgaver