Utgave 71

EU er restriktive på jordbruk i forhandlingene med New Zealand

Hold deg oppdatert på internasjonal handelspolitikk med fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Publisert: 26.06.2020

I forhandlingene om en frihandelsavtale med New Zealand, har EU så langt gitt relativt beskjedne tilbud om å åpne sine markeder for jordbruksprodukter fra stillehavsøya. Jordbruksindustrien i New Zealand er svært skuffet.

Tilbyr kvoter innen meieri

Ifølge informasjon som har lekket fra forhandlingene skal EU ha tilbudt årlige importkvoter på 15000 tonn ost, 6000 tonn smør, 6000 tonn helmelk-pulver, 2000 tonn skummetmelk-pulver og 40 000 tonn myse. Disse volumene skal bli faset inn gradvis i løpet av 10 år. Det vil si at første året skal importen kun være 10 prosent av disse kvotene, året etter 20 prosent og så videre.

EU har hovedsakelig tilbudt tollreduksjoner innenfor kvotene, ikke tollfrihet. Ostetollen er foreslått halvert i forhold til dagens nivå. For smør skal tollen reduseres med 70 prosent.

Lam og storfekjøtt

Ifølge lekkasjen skal EU også ha tilbudt New Zealand årlige kvoter på  40000 tonn lammekjøtt tollfritt, og 3000 tonn storfekjøtt til 10 prosent toll.

Også disse tilbudene skal fases inn over en 10-års periode, slik at første året vil volumene være henholdsvis 4000 og 300 tonn.

Bønder i New Zealand er frustrerte

Bønder og industri i New Zealand mener EU har kommet med skambud. Kjøttindustrien har i en krass uttalelse betegnet EU som proteksjonistisk.

New Zealand er en stor eksportør av jordbruksvarer og håper en handelsavtale med EU skal åpne markedene i Europa for meieriprodukter og kjøtt fra den produktive øya.

EU sliter i sine forhandlinger

New Zealand skulle være en relativt uproblematisk forhandlingspartner for EU i ei tid hvor handelskonfliktene står i kø. EU har ikke kommet noen vei i samtalene med USA, og forsøker for tiden å avverge en opptrapping av konfliktene i forkant av det amerikanske presidentvalget. Det er ikke mye framgang i forhandlingene med Kina om en investeringsavtale. I tillegg vokser motstanden i mange av EUs medlemsland mot Mercosur-avtalen, som det kan bli vanskelig å få endelig vedtatt.

Det blir visst ikke helt enkelt å lande en avtale med New Zealand heller. Jordbrukshandelen blir nok en gang et av de største hindrene.

Tidligere utgaver