EU frykter for forsyningene av livsviktige varer

Foto: iStock

Publisert: 24.03.2020

EU-landene er redde for at korona-viruset og effektene på produksjonskjeder og distribusjonskanaler skal hindre tilgangen på mat, medisiner og medisinsk utstyr. Samtidig opprettholder USA handelskrigen.

Stengte grenser skaper problemer

Mange EU-land har gjort som Norge og stengt sine grenser. EUs yttergrense er også stengt. Varetransport skal kunne passere, men lange køer skaper problemer for transporten inn til EU og mellom EU-land.

Landbruksministrene er i ferd med å utarbeide krav til Europakommisjonen som skal bidra til å sikre forsyningslinjene for matvarer. Bonde- og samvirkeorganisasjonene presser også på for tiltak som er nødvendige for å opprettholde matforsyningen og sikre det indre markedet.

Brussel jobber febrilsk med å sikre nødvendig vareflyt, og er særlig opptatt av tilgangen på mat, medisiner og beskyttelsesutstyr som skal hindre smittespredning. Europakommisjonen anbefaler at det etableres «priority-lines» for slike livsnødvendig varer på grenseovergangene.

Eksportrestriksjoner på beskyttelsesutstyr

Knapphet på smittevernutstyr for helsepersonell førte i forrige uke til at Tyskland og noen andre medlemsland innførte eksportforbud mot slike varer.

Søndag innførte EU eksportforbud på smittevernutstyr, men krevde fri flyt av slikt utstyr mellom medlemslandene. Tyskland responderte og opphevet sitt forbud i går.

Heldigvis for Norge, er EØS-land nå unntatt fra EUs eksportforbud. Eksportrestriksjoner på livsnødvendige varer er imidlertid et tydelig varsel om at tilsynelatende sikre forsyningslinjer kan bli brutt i krisesituasjoner.

USAs handelskrig fortsetter

Donald Trump økte tollen på fly og flydeler fra EU fra 10 til 15 prosent onsdag. Dette skyldes at president Trump mener EU ikke gjør nok for å møte USA sine krav i handelspolitikken.

Washington avslo også denne uka et krav fra 160 amerikanske næringslivsaktører om å midlertidig fjerne tollen på varer fra Kina, verdt 350 milliarder dollar, for å dempe de økonomiske konsekvensene av krisen.

Pandemien snur opp ned på de fleste lands handelspolitiske prioriteringer. Donald Trump sin handelspolitikk er derimot tilsynelatende immun mot korona-krisen.

Tidligere utgaver