EU selger stadig mer jordbruksvarer til resten av verden

Publisert: 25.10.2019

En oversikt fra Europakommisjonen viser at EU det siste året har økt sitt overskudd i handelen med jordbruksvarer.

Eksportengasjementet er stort, og myndighetene i Brussel bevilger stadig mer penger til markedsføring av EU-produkter i andre deler av verden.

Verdien av jordbrukseksporten er rekordhøy

I perioden september 2018 – august 2019 eksporterte EU jordbruksvarer for 145 milliarder Euro, en økning på 6 prosent fra året før. Importen økte med 3 prosent, til nesten 119 milliarder Euro, slik at handelsoverskuddet økte til rekordhøye 26 milliarder Euro.

Verdien av eksporten til Norge økte med 2,5 prosent

EU solgte jordbruksvarer for 24 milliarder Euro til USA, som fortsatt er det suverent viktigste markedet for matindustrien i EU.  Deretter følger Kina, Sveits, Japan, Russland og Norge. Eksporten til Norge økte med 2,5 prosent til 4,6 milliarder Euro, omlag 46 milliarder kroner. Verdien av Norges eksport av jordbruksvarer til EU er begrenset (7 milliarder kroner i 2018) og er ikke omtalt i rapporten.

EU selger mer brennevin, svinekjøtt og hvete

Det er store variasjoner for ulike produktkategorier. Eksporten har særlig økt for brennevin, hvete, svinekjøtt, melkepulver, pasta, vann og andre drikkevarer. For sukker, skinn og huder, levende dyr og olivenolje har verdien av eksporten falt merkbart.

EU eksporterte ost for over 4 milliarder Euro, men verdien av vin- og brennevineksporten er mer enn seks ganger så høy.

Det siste året har EU importert mer kornprodukter, grønnsaker og vegetabilske oljer. Importen av palmeolje gikk betydelig ned, som i foregående år.

Brussel bevilger rekordbeløp til markedsføring

Europakommisjonen har besluttet å bevilge 200 millioner Euro på neste års budsjett til markedsføring av jordbruksprodukter. Dette er en økning fra 191 millioner i år. Av totalt 81 kampanjer som er innvilget støtte, er 55 rettet mot eksportmarkeder.

Norge er ikke høyest prioritert

Mange av kampanjene er rettet mot markeder i Kina, Japan og andre land i Asia, USA, Canada, samt land i Midtøsten. Selv om Norge er et viktig marked for EU-industrien, er det heldigvis ikke mer enn en kampanje som sikter seg inn mot norske forbrukere. Europakommisjon bevilger 2,1 millioner Euro til et italiensk

Tidligere utgaver