EU skal stoppe import som bidrar til avskoging

Publisert: 29.05.2020

I EUs nye strategi for sunn og bærekraftig produsert mat, «Farm to Fork», går det fram at Europakommisjonen vil utarbeide handelspolitiske tiltak som hindrer avskoging. Dette får de trolig medlemslandene og Europaparlamentet med på.

Farm to Fork innebærer ny handelspolitikk

Skal EU lykkes med å gjennomføre sin European Green Deal og Farm to Fork, er de også avhengige av endringer i handelspolitikken. Dette er Europakommisjonen, medlemslandene og Europaparlamentet enige om, selv om det er meningsforskjeller mellom medlemslandene.

I Farm to Fork står det at Europakommisjonen i løpet av 2021 skal legge fram forslag til nye regler og andre tiltak som skal hindre at produkter som er assosiert med avskoging eller forringelse av skog havner på det indre markedet. Stopp i import av slike produkter skal bidra til å redusere avskoging i andre deler av verden.

Avskoging drøftes i Europaparlamentet

Landbrukskomiteen i Europaparlamentet gav tirsdag denne uka en anbefaling om å stramme opp handelspolitikken. Komiteen går inn for å få på plass regelverk som sikrer at import av varer og tjenester til EU ikke bidrar til avskoging, ødeleggelse av natur, eller brudd på menneskerettigheter.

Landbrukskomiteen vil at aktører som står for import skal pålegges å gjøre grundige undersøkelser for å avdekke om virksomheten kan føre til avskoging eller naturødeleggelse – såkalt «due diligence». Komiteen ønsker også rettslig bindende bærekraft-kriterier som skal hindre at forsyningskjeder bidrar til avskoging.

Komiteen ber om at bindene bestemmelser om bærekraft skal inkluderes og håndheves i bilaterale frihandelsavtaler. De går dessuten inn for at EU skal gjøre seg mindre avhengig av import av dyrefôr.

Disse synspunktene vil trolig ikke møte stor motstand når parlamentets miljøkomite skal behandle saken senere i år.

Nederland allierer seg med Frankrike

Tradisjonelt så har land i nord, inkludert Sverige, Danmark og Nederland, vært forkjempere for en liberal handelspolitikk, og langt mer kritiske til handelshindrende tiltak enn Frankrike og land lenger sør i Europa.

Nå har imidlertid Nederland alliert seg med Frankrike i handelspolitikken. De to landene har planer om å legge fram forslag til hvordan handelspolitikken bedre kan bidra til å nå klima- og bærekraftmålene. Foreløpig har de publisert et diskusjonsnotat som indikerer hva som kan komme.

Det er ingen tvil om at EU for alvor er i ferd med å gjøre handelspolitikken til et viktig virkemiddel for å fremme bærekraftig utvikling.

Tidligere utgaver