Global handel er i fritt fall – nye tiltak for å sikre jordbruksproduksjonen

Foto: iStock

Publisert: 31.03.2020

Bortfall av produksjon og etterspørsel, stengte landegrenser og stopp i mobiliteten fører til voldsom dropp i internasjonal handel. Stormakter legger innsats i å opprettholde matproduksjonen.

Betydelig verre enn under finanskrisen

Det er for tidlig å si sikkert hvor store konsekvenser korona-pandemien får for verdenshandelen. Foreløpige indikatorer antyder enorme fall. Analyseselskapet Capital Economics forventer at handelsvolumet vil synke med 20 prosent i 2020. Til sammenligning falt handelen under finanskrisen I 2007-2009 med 13 prosent.

Fly-transporten er mest berørt

Persontransporten med fly har nærmest forduftet over hele kloden. Dette påvirker også varetransporten som blir markant dyrere når det ikke er passasjerer som kan spleise på kostnadene. Om lag halvparten av luftbåren varetransport foregår med passasjerfly.

I følge Maersk, verdens største varetransportør til havs, er trafikken på havet fortsatt stor. Men skipstransporten er også preget av svikten i de globale verdikjedene. På Europas største havn i Rotterdam er vareomfanget betydelig mindre enn normalt.

Frykt for effekten av eksportrestriksjoner

I følge økonomiekspert i FAO, Abdolreza Abbassian, er det lite sannsynlig at forsyningslinjene for mat skal bryte sammen. Temporære markedskriser kan imidlertid oppstå som følge av at land legger restriksjoner på eksporten.

Eksempler på dette har vi allerede sett. Kazakhstan, verdens niende største hveteeksportør, har innført eksportforbud på hvete, foreløpig fram til 14. april. Vietnam, verdens tredje største riseksportør, har innført eksportrestriksjoner. Indias eksportkanaler er også midlertidig stengt på grunn av korona-viruset.

I Russland, verdens største hveteeksportør, har landbruksministeren foreslått å begrense hveteeksporten til sju millioner tonn i perioden april-juni for å sikre innenlandsk forsyning.

Europa og USA legger til rette for arbeidskraft til jordbruket

Som her hjemme, så er jordbruksproduksjonen både i EU-landene og i USA fullstendig avhengig av tilgangen på utenlandsk arbeidskraft. På begge sider av Atlanteren har myndighetene nå iverksatt tiltak som skal bidra til å opprettholde produksjon av jordbruksvarer også i år.

Europakommisjonen innførte mandag retningslinjer som skal sørge for at arbeidstakere som jobber i kritiske sektorer skal kunne krysse grensene mellom EU-land. Matsektoren omfattes av dette. Retningslinjene skal også gjelde behovet for sesongarbeidere i landbruket. I USA legges det til rette for at nødvendige sesongarbeidere i landbruket skal få innreisetillatelse.

Dette er viktige tiltak for å hindre kollaps i verdens matmarkeder, og av stor betydning også for oss i Norge.

Tidligere utgaver