Kina lover å kjøpe flere jordbruksvarer fra USA

Publisert: 17.01.2020

I avtalen som Kina og USA underskrev onsdag forplikter Kina seg til kjøpe mye mer av amerikanske varer og tjenester. Kina har også gått med på å fjerne barrierer som hindrer USA i å få innpass på markedene i Kina. Dette setter imidlertid ikke sluttstrek for handelskrigen mellom verdens største økonomier. Det meste av tollen opprettholdes.

Kina skal raskt øke importen fra USA

I følge avtaleteksten som er publisert av amerikanske myndigheter skal Kina øke importen av amerikanske jordbruksvarer, industrivarer, energi og tjenester med totalt 200 milliarder dollar de neste to årene. I gjennomsnitt blir dette 100 milliarder dollar per år, sammenlignet med importen i 2017. Dette er store beløp, tatt i betraktning at USAs eksport til Kina i 2017 var på om lag 185 milliarder dollar, 130 i varer og 55 i tjenester.

Enorme kjøp av jordbruksvarer

Kina forplikter seg til å øke importen av jordbruksvarer fra USA med 12,5 milliarder dollar i 2020 og 19,5 milliarder dollar i 2021. I 2017 importerte Kina amerikanske jordbruksvarer for 23,8 milliarder dollar.

Dersom disse målene ikke oppnås kan USA innføre nye tollsatser overfor Kina.

Fjerne handelshindre

Akkurat hvordan Kina skal sikre den økte importen er uklart, men avtalen innebærer å fjerne en rekke handelshindre. Lemping på regler, krav og kontrollrutiner skal gjøre det lettere for USA å selge storfekjøtt, svinekjøtt, kylling, meieriprodukter, sjømat, ris og poteter.

Kina skal også legge til rette for raskere godkjenning av genetisk modifiserte planter, blant annet mais og soyabønner.

Beskyttelse av bedriftshemmeligheter

Denne såkalte fase en-avtalen omfatter også bedre beskyttelse av opphavsrettigheter, patenter og bedriftshemmeligheter for amerikanske bedrifter som opererer i Kina. USA skal også få bedre tilgang til det store og voksende finansmarkedet i Kina.

Handelskrigen er ikke over

Som belønning til Kina, har USA halvert tollen til 7,5 prosent på kinesiske varer til en verdi av 120 milliarder dollar. USA unnlot også å innføre den varslede tollen på nye kinesiske varer 15. desember i fjor.

USA opprettholder imidlertid de øvrige tollsatsene som er innført de siste to årene. Kina opprettholder sin toll på amerikanske varer. Denne fase en-avtalen er således kun er en nedskalering av handelskrigen som pågår. En fullverdig frihandelsavtale mellom USA og Kina er fortsatt langt unna.

President Trump vil fortsatt bruke toll og trusler som våpen for å nå hovedmålet som er å eliminere underskuddet i handelen med Kina og andre viktige handelspartnere.

Avtalen kan gå ut over andre land

Dersom avtalen resulterer i at Kina kjøper flere varer og tjenester fra USA så vil konsekvensen være at andre land mister noen av sine markeder i Kina. Enigheten mellom USA og Kina kan derfor gå ut over oss i Europa. EU sin handelssjef, Phil Hogan, var raskt ute og sa at EU vil studere avtalen nøye for å avdekke om den bryter med WTO-regelverket.

Avtalen får nok ingen store umiddelbare effekter for jordbrukssektoren i Norge. Den påvirker imidlertid den internasjonale jordbrukshandelen, og skaper en dynamikk som gir ringvirkninger over alt i verden.

Tidligere utgaver