Koronaviruset lammer handel og handelspolitikk

Publisert: 18.03.2020

Effektene, og tiltakene mot spredning av koronaviruset forårsaker brudd i globale verdikjeder og skaper enorme problemer i verdenshandelen. Viruset setter også en full stopp for internasjonalt samarbeid om handelspolitikk.

WTO har stengt dørene

Verdens handelsorganisasjon har stoppet all møtevirksomhet. Dette gjelder foreløpig fram til 20. mars, men møtestoppen blir trolig forlenget.

Organisasjonen og medlemslandene er i en kritisk fase i arbeidet med å forberede sommerens ministerkonferanse. Problemene sto i kø allerede før korona-utbruddet. Mulighetene for å oppnå et vellykket ministermøte i Kazakhstan i juni er nå minimale. Møtet står i fare for å bli avlyst.

Møtet mellom «WTO-venner» i Canada er avlyst

Et møte mellom 13 WTO-medlemmer, deriblant Norge, som var planlagt holdt neste uke i Ottawa har blitt avlyst. Disse WTO-vennene har de siste månedene diskutert løsninger for å sikre et framtidig slagkraftig globalt handelssamarbeid.

EU-aktivitet lagt på is

Koronafrykten setter også en stopper for møtevirksomheten i Brussel. Møtet i Ministerrådet, som samler EUs handelsministre, denne uka er avlyst. Det samme er møtet i EU sin handelspolitiske komité, og møtet i Europaparlamentets handelskomité neste uke.

Forhandlinger mellom Storbritannia og EU står i fare

Neste runde i forhandlingene mellom Storbritannia og EU er planlagt holdt i Brussel neste uke. Britenes kabinett-minister, Michael Gove, sa tidligere denne uka at ting tyder på at forhandlingsmøtet blir avlyst.

Det blir da enda vanskeligere å få til en omfattende avtale i løpet av året. Virusfrykten vil naturlig nok også påvirke Norge og de andre EFTA-landenes forhandlingsprosess med Storbritannia.

Viruset skaper handelstrøbbel for USA og Kina

EUs handelskomisær Phil Hogan har avlyst sin reise til Washington neste uke. Samtaler mellom EU og USA for å roe ned handelskonflikten på tvers av Atlanteren blir lagt på is.

Det blir også brudd i handelsdiskusjonene mellom USA og Kina. Den ekstraordinære situasjonen vil dessuten hemme Kinas evne til å følge opp miniavtalen som ble inngått mellom partene i januar. Kina har forpliktet seg til å kjøpe mye mer av amerikanske varer og tjenester i 2020 og 2021.

Koronaviruset har opplagt enorme konsekvenser for det internasjonale handelspolitiske samarbeidet på kort sikt. Effektene av viruset kan også føre til at internasjonalt samarbeid, inkludert handelssamarbeidet, blir lammet i lang tid framover.

Tidligere utgaver