Handelsavtale mellom EFTA og Mercosur

Oppdatert: 08.10.2019

Publisert: 28.08.2019

EFTA og Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay) ble fredag enige om en frihandelsavtale. Avtalen kan resultere i økt import av storfekjøtt, kylling, epler, råvarer til kraftfôr, og noen andre varer. Foreløpig er det begrenset med detaljert informasjon som er offentliggjort, men utfallet ser ut til å være bedre enn mange av oss har fryktet.

Norske eksportinteresser

Brasil er Norges viktigste handelspartner i Latin-Amerika. Verdien på samhandelen mellom Norge og Brasil var på over 13 milliarder kroner i 2016. Samhandelen med Argentina, Paraguay og Uruguay er i dag lav, men det er økende interesse i norske bedrifter for mulighetene, særlig i Argentina.

I følge Nærings- og fiskeridepartementet var norsk vareeksport til Mercosur i 2018 på 5,5 milliarder kroner. Tjenesteeksporten var omlag 6 milliarder kroner i 2017. Norge eksporterer blant annet sjømat, kunstgjødsel, metaller, maskiner, kabler, spesialkjøretøy, deler til maskiner og kjøretøy, samt tjenester innen maritim sektor, olje og gass og fornybar energi.

Avtalen sikrer tollfri markedsadgang for 99,2 prosent av norske varer innen 15 år etter avtalens ikrafttredelse.

Mercosur ønsket å eksportere jordbruksprodukter

Mercosur-landene er blant verdens største matprodusenter og -eksportører. Brasil eksporterte 1 850 000 tonn storfekjøtt i 2016, 23 ganger så mye som norske bønder produserte. Brasil eksporterer også enorme mengder billig kylling, og Mersocur er samlet verdens fjerde største eksportør av svinekjøtt. Landene er også store innen korn og oljevekster, samt fruktproduksjon.

Mercosur var særlig opptatt av markedsadgang for disse produktene i EFTA-landene.

Trolig litt økning i import av storfekjøtt

Den nye avtalen innebærer ikke nye kvoter for import av storfekjøtt. Men Mercosur har ifølge Landbruks- og matdepartementet fått redusert sin tollsats innenfor eksisterende WTO-kvoter for storfekjøtt, samt for sau, svin og kylling.

Mercosur får også eksklusiv rett til en importkvote som Norge i 2013 opprettet til u-land (GPS-kvote) på 500 tonn av biffer og fileter. Denne kvoten har i dag en redusert toll på i overkant av 100 kroner per kilo og har de siste årene ikke vært fullt utnyttet. Hele denne kvoten skal ifølge avtalen bli forbeholdt Mercosur og skal gjøres tollfri. Mye taler da for at hele kvoten blir utnyttet.

Mercosur får også eksklusiv rett til en importkvote. Foto: Foto: TINE/Ole Martien Buene

Et håp om at norsk kylling holder stand mot importen

Norge har gitt Mercosur nye tollfrie importkvoter på totalt 300 tonn kyllingkjøtt (200 tonn hel kylling og 100 tonn bearbeidede kyllingprodukter). Disse kvotene blir tollfrie.

Med det strenge norske regelverket knyttet til mattrygghet, samt bevisste forbrukere, kan vi håpe at norske kyllinger holder stand mot importen også i årene framover.

Tollfrie kvoter for epler, honning og råvarer til kraftfôr

Landbruks- og matdepartementet har opplyst at Mercosur har fått kvoter på mais (10 000 tonn) og melasse (9 500 tonn) til kraftfôrindustrien. Norge har også gitt en tollfri kvote på 3 400 tonn epler i perioden 1. mai – 15. mai, samt noen mindre kvoter for bearbeidede poteter, eplejuice til industrien, honning og hester.

Eksportmuligheter for norske jordbruksvarer

Selv om eksporten av norske jordbruksprodukter er begrenset, har noen bedrifter (inkludert flere landbrukssamvirker) oppnådd eksportsuksess innen sine spesialområder. Ifølge Landbruks- og matdepartementet har Norge fått bedre markedsadgang for blant annet storfesæd, levende svin, oster, kosttilskudd og huder og skinn. Dette kan forhåpentligvis by på noen muligheter.

Tidligere utgaver