Japan åpner for mer matimport fra USA

Oppdatert: 08.10.2019

Publisert: 26.09.2019

USA og Japan ble onsdag enige om en avtale som reduserer toll på en rekke varer som handles på tvers av Stillehavet. Partene ser dette som første skritt mot en mer omfattende frihandelsavtale.

Miniavtale om tradisjonell varehandel og internetthandel

Avtalen omfatter tollreduksjoner på en rekke jordbruksprodukter og industrivarer. I tillegg har partene blitt enige om noen forhold som skal gjøre det enklere å utvikle den digitale handelen over internett.

En slik miniavtale er prinsipielt i strid med WTO-reglen som sier at frihandelsavtaler mellom land må omfatte i hovedsak all handel mellom partene. Derfor har både Japans statsminister Shinzo Abe og USAs president Donald Trump presisert at dette er første etappe i forhandlingene fram mot en omfattende frihandelsavtale.

Japan liberaliserer 90 prosent av jordbruksimporten

I følge et faktaark fra handelsdepartementet i USA har Japan gått med på å fjerne eller redusere toll på mange såkalte sensitive jordbruksprodukter. Etter en viss overgangsperiode vil tollkuttene omfatte om lag 90 prosent av jordbruksimporten fra USA.

Japan vil gradvis redusere tollen på ferskt og frossent storfe- og svinekjøtt fra USA. USA vil også få gradvis redusert toll på blant annet ost, myse, frossen kylling, vin, frosne poteter, og eggprodukter. Japan vil umiddelbart fjerne tollen på diverse nøtter og bær, mais, brokkoli med mer. USA får tollfrie kvoter for salg av blant annet hvete, hveteprodukter, malt, glykose, maisstivelse og  potetmel.

Japan har oppnådd økt markedsadgang til USA for planter og blomster, te, soyasaus og noen andre jordbruksprodukter. USA har dessuten åpnet for økt import av japansk storfekjøtt innenfor eksisterende WTO-kvoter.

USA lover å ikke øke tollen på japanske biler

For Japan har det vært viktig å øke adgangen til USA-markedet for sine industrivarer. Kanskje det viktigere var å hindre at USA legger høyere toll på japanske biler. Dette har president Trump truet med å gjøre, og begrunnet tiltaket med at bilimporten er en trussel mot USAs sikkerhet. USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer uttalte til pressen i forbindelse med signeringen at USA nå ikke har noen planer om å heve tollen på Japanske biler.

Begge parter ønsket er rask avtale

USAs president ønsket en avtale så raskt som mulig. Enigheten med Japan vil bli markedsført som en stor triumf, og en gave til amerikanske bønder som for tiden sliter med dårlig økonomi og overproduksjon.

På grunn av det begrensede innholdet trenger ikke Donald Trump å legge fram denne avtalen for kongressen. Japan-avtalen er derfor det første reelle resultatet Trump oppnår i handelspolitikken. Dette trenger han sårt i oppkjøringen til det kommende presidentvalget.

Japan ønsket også en kort prosess for å unngå påtrykk om enda mer jordbruksimport fra USA. De var villige til å strekke seg like langt som da de forhandlet med USA om Stillehavsavtalen Trans-Pasific Partnership, som USA trakk seg fra. Men de ville ikke gi mer. Denne strategien lyktes.

Ikke positivt for Norge

Japan har vært en viktig alliert av Norge i handelspolitikken. Begge deltar i G10-gruppa, som har samarbeidet tett i WTO-diskusjonene om jordbrukshandel. De siste årene har Japan strukket seg relativt langt i å åpne sine jordbruksmarkeder i nye bilaterale og regionale handelsavtaler.

Japans liberalisering av jordbrukshandelen kan bidra til å svekke båndene mellom Japan og Norge i G10-samarbeidet. I tillegg kan USA-Japan-avtalen, sammen med andre handelsavtaler som inngås, føre til økt press også på Norge for å åpne våre jordbruksmarkeder for mer import.

Tidligere utgaver