Skepsis mot EU-Mercosur-avtalen kan bli en katalysator for mer bærekraft i EUs handelspolitikk

Publisert: 08.11.2019

Prosessene med å få EU sine handelsavtaler endelig godkjent er lange og kronglete. EU-Mercosur-avtalen blir nok den aller vanskeligste å få i havn. Dette har fått fart i arbeidet med ny handelspolitikk som skal bidra til å redde klimaet og regnskogen, og kanskje også handelsavtalen.

Stor motstand i flere EU-land

Det har vært mye diskusjon i Brussel og i medlemslandene om konsekvensene av handelsavtalen med Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay, etter at et forhandlingsresultatet ble presentert i juni i år.

Flere land, med Frankrike og Irland i spissen, er kritiske til forventet økt import av storfekjøtt, kylling, sukker og biodrivstoff fra Sør-Amerika.  Dette er også delvis knyttet opp mot den massive kritikken om at avtalen vil støtte opp om avskoging og miljøproblemene i Brasil.

Østerrike sier foreløpig nei

En komite i parlamentet i Østerrike stemte nylig mot handelsavtalen. Resultatet er bindende for den østerrikske regjeringen. Dette er ikke nødvendigvis et nådestøt for avtalen, parlamentet kan skifte mening på et senere tidspunkt. Likevel er hendelsen et viktig varsel om hvilken turbulent prosess EU står foran.

Handelsavtalen mellom EU og Mercosur må vedtas i rådet (medlemslandenes regjeringer), parlamentene i hvert medlemsland, samt Europaparlamentet før den kan tre i kraft. Det er slett ikke opplagt at dette vil gå.

Europakommisjonen tar grep

Både Europakommisjonen og store, toneangivende land responderer på disse signalene. Problemene rundt handel og klima har ført til at den nye Europakommisjonen anført av Ursula von der Leyen, når den tar over roret (kanskje 1. desember), skal utvikle og innføre en karbonavgift ved EUs yttergrense. Denne skal hindre karbonlekkasje, gjøre importerte varer med høyere utslipp av klimagasser dyrere, og bidra til å redusere global oppvarming.

EU skal hindre import som fører til avskoging

Skogbrannene i Amazonas har også fått fart på diskusjonene om effektive virkemidler for å hindre import av varer som bidrar til avskoging. Finland, som har lederskapet i EU dette halvåret, har sagt de vil utrede hvordan handelspolitikken kan bidra til å stoppe avskoging. Europakommisjonen, med press fra Europaparlamentet, jobber også med saken. Blant tiltak som vurderes er obligatoriske merkeordninger og regelverk som skal hindre innførsel av produkter med avskogings-avtrykk.

Uviss skjebne for EU-Mercosur-avtalen

Håpet for alle som ønsker frihandelsavtalen mellom EU og Mercosur velkommen er at disse tiltakene vil stagge skepsisen tilstrekkelig.

Men det er andre skjær i sjøen. Valget til ny nasjonalforsamling i Argentina 27. oktober endte med seier til venstreorienterte og relativt proteksjonistiske Alberto Fernández . Partiet hans har sagt at de er motstandere av handelsavtalen med EU. De er negative til å åpne Argentina for industrivarer fra Europa i bytte mot økt eksport av sine jordbruksvarer.

Det kan jo hende de modererer seg når alvoret tar til. Men en enkel ferd blir det uansett ikke for avtalen som skal øke handelen mellom Europa og Sør-Amerika.

Tidligere utgaver