Utgave 72

Stormaktene ruster opp til langvarige konflikter

Hold deg oppdatert på internasjonal handelspolitikk med fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Publisert: 01.07.2020

USA har spilt hovedrollen i de siste års voksende handelsfeider, og fortsetter på samme spor. Nå kvesser også EU sine handelsvåpen.

USA har spilt hovedrollen i de siste års voksende handelsfeider, og fortsetter på samme spor. Nå kvesser også EU sine handelsvåpen.

USA truer med mer toll på EU-varer

EU har gått i bresjen for å få på plass internasjonale ordninger som skal sikre rettferdig beskatning av store multinasjonale teknologiselskaper, som hovedsakelig har hovedsete i USA og Kina.

USA trakk seg nylig fra forhandlinger om dette i OECD og truer EU med mer straffetoll hvis europeiske land innfører skatt på tjenester fra amerikanske teknologiselskap. Slike handlinger fra USA har så langt rammet europeiske jordbruksvarer hardt.

President Donald Trump har også varslet at de forbereder nye toll-økninger på en rekke jordbruksprodukter som følge av den langvarige konflikten mellom USA og EU om subsidiering av flybransjen.

EU styrker sine handelsvåpen

USA har sørget for at tvisteløsningsmekanismen i WTO ikke lenger fungerer som den skal. EU har derfor sett seg nødt til å lage alternative løsninger for å svare på handelsdisputter som oppstår. Europakommisjonen har nå foreslått regler som skal gjøre det mulig for EU å innføre straffetoll på varer fra land som bryter sine WTO-forpliktelser.

Forslaget som i disse dager er til behandling i Europaparlamentet vil temmelig sikkert bli dårlig mottatt i Washington.

Kamp mot industrisubsidiering i Kina

Parallelt med konfliktene mellom USA og EU, pågår det en rivalisering mellom begge disse aktørene og Kina.  Et av problemene er ulike spilleregler i den internasjonale konkurransen, hvor kinesiske selskaper har urimelige fordeler som følge av massive statlige subsidier.

Europakommisjonen jobber derfor også med regelverk som skal stoppe utenlandske selskaper som mottar urettmessige statlige subsidier fra å gjøre investeringer i, og ta del i offentlige anbud i EU.

De internasjonale handelskonfliktene blir ikke løst uten forsoning mellom USA, Kina og EU. Det er opplagt langt frem dit.

God sommer!

Hilsen Arne Ivar Sletnes

Tidligere utgaver