Svinepest fører til global mangel på animalsk protein

Publisert: 04.11.2019

World Organization for Animal Health forventer at 25 prosent av alle griser i verden vil bli utryddet av sykdommen afrikansk svinepest. I Kina er det stor mangel på animalsk protein, og prisen på svinekjøtt skyter i været.

Kina er ekstremt hardt rammet

I følge Kinas landbruksminister har svinebesetningen i landet blitt redusert med 40 prosent det siste året. Dette har ført til enorme underskudd og rekordhøye priser. Kineserne er i tillegg til egen produksjon avhengige av stor import fra resten av verden. Utbrudd i andre asiatiske land, samt i Russland, Europa og Afrika forsterker problemet og prisen på svinekjøtt nærmer seg nå 8 dollar per kilo på det kinesiske markedet.

Dette påvirker resten av verden

Mangelen på svinekjøtt øker etterspørselen etter andre kjøttslag i Kina. Landbruksdepartementet i USA tror at den totale produksjonen av kylling, svinekjøtt og storfekjøtt i verden vil falle med omkring 6,4 millioner tonn neste år, til tross for én prosent vekst i produksjon av storfekjøtt og fire prosent vekst i kyllingproduksjonen.

Eksperter i Rabobank forventer global mangel på animalske proteiner og at dette vil øke prisene på alt slags kjøtt neste år.

Europeiske svinebønder tjener mer penger

Markedssituasjonen gjør at svinebønder i EU, USA, Canada og Brasil, som i vesentlig grad lever av eksport, tjener mer penger. Prisen på svinekjøtt i EU har økt med mer enn  30 prosent det siste året, og ligger nå på i underkant av 20 kroner per kilo (hele slakt).

Men farene truer også i vår del av verden. Afrikansk svinepest har spredt seg i flere land i Øst-Europa og er påvist hos villsvin i Belgia. Dersom sykdommen sprer seg til besetninger i Danmark, Tyskland, Frankrike og andre store svineland, så vil eksportmulighetene i disse landene forvitre.

Behov for amerikansk svinekjøtt i Kina

Kjøttmangelen i Kina kan bidra til å dempe handelskonflikten mellom USA og Kina. I det som omtales som en mulig første delavtale mellom stormaktene spiller jordbruksprodukter en vesentlig rolle. Kina skal visstnok ha lovet USA å øke kjøpene av amerikanske jordbruksprodukter de kommende årene. Behovene for å importere mere kjøtt kan gjøre det relativt enkelt for Kina å følge opp dette.

Dyresykdommer truer matsikkerheten

Framveksten av svinepest er likevel først og fremst et skremmende eksempel på sårbarheten i verdens matforsyning og at matsikkerhet ikke kan tas for gitt.

Tidligere utgaver