USA sier ja til reformert WTO

Foto: iStock

Publisert: 28.01.2020

USA har de siste årene lagt innsats i å rive ned Verdens handelsorganisasjon, WTO. Nå sier president Donald Trump at han skal bygge et helt nytt WTO.

WTO-sjefen besøker Washington

Under et møte i Davos sist uke inviterte Donald Trump WTO-sjefen Roberto Azevedo og hans stab til å komme på besøk så snart som mulig for å drøfte reformer av WTO.

På pressekonferansen i etterkant fortalte Trump at han vil foreslå en helt ny struktur for organisasjonen som har 164 medlemsland. Særlig er han ute etter å øke forpliktelsene til Kina og andre store økonomier som har såkalt u-lands-status.

Dette er nye toner

Dette tyder på at USA har endret retorikk, og muligens også justert sin strategi. Tidligere har USA trenert det globale handelssamarbeidet og lagt all innsats i å inngå bilaterale avtaler med sine handelspartnere.

Det er USA som har sørget for at WTO-domstolen er ruinert. USA har også motsatt seg ethvert forsøk på å drøfte tiltak som kan gjøre WTO relevant og nyttig for alle medlemmene.

Andre land vil etablere alternativ WTO-domstol

USAs alenegang har tvunget andre land, med EU i spissen, til å vurdere alternative løsninger uten USA. Fredag i forrige uke ble EU og 16 andre WTO-medlemsland, inkludert Norge, enige om å etablere en midlertidig domstol som skal erstatte WTOs ankeutvalg som sluttet å fungere før jul i fjor.

Kina er også med på dette initiativet, som er åpent for deltakelse for alle land som er interessert.

Donald Trump vil ta regien

Selv USA er nok redd for at resten av verden skal inngå handelssamarbeid og etablere nye handelsregler uten deres deltakelse. USA kan derfor se seg tjent med å ta regien i arbeidet med å reformere WTO.

Tidspunktet kan også være perfekt for Donald Trump. WTO ligger med brukket rygg, og initiativ og innspill som kan bidra til å inkludere USA i det globale samarbeidet vil fange interesse i alle deler av verden.

Beslutninger på neste ministerkonferanse

Neste høynivåmøte i WTO er ministerkonferansen i Kazakhstan 8. – 11. juni i år. Det er urealistisk å forvente en ferdig WTO-reform i juni. Det er imidlertid ikke utenkelig at møtet kan vedta et veikart for det videre reformarbeidet.

Det jobbes også aktivt for å vedta nytt globalt regelverk for subsidiering av fiskerisektoren i Kazakhstan. Vi skal heller ikke glemme at det pågår diskusjoner om nye regler for jordbrukssubsidiering og handel med jordbruksprodukter i WTOs hovedkvarter i Geneve.

Det kan neppe være i Norges interesse å få en ny jordbruksavtale før en WTO-reform er gjennomført. Dersom det nå blir fart i reformarbeidet er det dessuten ikke behov for raske resultater på jordbruksområdet for å symbolisere WTO sin relevans og gjennomføringskraft.

Tidligere utgaver