USA trapper opp handelskonflikten med EU. Som vanlig er jordbruksvarer i skuddlinjen

Publisert: 05.12.2019

USA truer med mer toll på europeiske varer etter at EU tapte en ny WTO panelsak om ulovlig subsidiering av sin fly-industri. Donald Trump truer også med toll på jordbruksprodukter fra EU fordi Frankrike vil skattlegge globale teknologiselskaper.

EU gikk på en ny WTO-smell

WTO gav tidligere i år USA rett til å innføre toll på EU-varer til en verdi av 7,5 milliarder dollar, etter at EU ble dømt for ulovlig subsidiering av flyprodusenten Airbus. USA innførte  i oktober tollsatser på 10 prosent for fly og 25 prosent for en rekke jordbruksvarer.

Mandag denne uka tapte EU en ny panelsak i WTO knyttet til Airbus-saken. Panelet konkluderte at EU ikke har gjort nok for å rette opp i bruddene på handelsreglene. USA var raskt ute og sa de vurderer å straffe EU ved å heve tollsatsene.

USA vil straffe Frankrike for skattlegging av teknologigiganter

Frankrike vedtok i sommer en lov som legger til rette for å skattlegge (3 prosent) Google, Amazon, Facebook, Alibaba og andre internasjonale teknologiselskaper som selger sine tjenester i landet. Dette har fått USAs president til å se rødt.

Washington offentliggjorde mandag denne uka ei liste over varer fra EU som USA vurderer å innføre opptil 100 prosent toll på, som en motreaksjon på skattleggingen. USAs handelssjef Robert Lighthizer karakteriserte Frankrikes tiltak som proteksjonistiske og diskriminerende mot amerikanske selskaper. Som vanlig er det jordbruksvarer, blant annet en rekke meieriprodukter som dominerer varelista.

I denne saken baserer ikke USA seg på vedtak i WTO.

EU vil svare

Den nye handelskommisæren i EU, Phil Hogan, uttalte i går at EU stiller seg bak Frankrike og vil komme med motreaksjoner på eventuelle tiltak fra USA. Hogan vektla at slike saker skal håndteres innenfor WTO-systemet

Kommisjonspresidenten ønsker dialog

Ursula von der Leyen, som overtok ledelsen av Europakommisjonen denne uka, var rask med å invitere USA til dialog om den alvorlige handelskonflikten på tvers av Atlanterhavet.

Forrige dialog mellom EUs kommisjonspresident (Junker) og president Donald Trump, sommeren 2018, resulterte i enighet om å forhandle framtidige handelsbetingelser. Forhandlingene kom imidlertid aldri i gang fordi det var uenighet om hvorvidt jordbruksprodukter skulle inkluderes i prosessen. Vi får se om von der Leyen lykkes i sine forsøk på å stagge konflikten.

Det er skremmende å se at det sterke og strategisk viktige partnerskapet mellom USA og Europa på kort tid har endret seg til bitter rivalisering.

Tidligere utgaver