WTO er på randen av kollaps

World map

Publisert: 26.11.2019

10. desember ryker funksjonen som skal sørge for at alle land følger det global handelsregelverket. Spillereglene som sikrer forutsigbarhet i verdenshandelen forvitrer.

Regelverket er utdatert

Arbeidet med å bygge et felles handelsregelverk for alle land i verden har pågått siden 2. verdenskrig, men møtt motvind de siste 10-15 årene. De fleste medlemsland ser behov for WTO-reformer og å fornye de gjeldende avtalene fra 1995. Det er derimot betydelig sprik i synet på hva reformene skal føre til, og hvordan byrder og goder skal fordeles mellom landene. Derfor henger WTO veldig igjen med å tilpasse seg en verden i rask endring.

USA har i lengre tid vært kritisk til WTO, og hvordan gjeldende regelverk gagner Kina og andre store handelsnasjoner med status som utviklingsland. Med Donald Trump i førersetet er imidlertid USA i ferd med å styre organisasjonen i avgrunnen.

WTO-domstolen raser sammen om to uker

Ankeutvalget, som avsier endelig dom i handelskonflikter mellom medlemsland, slutter å fungere om to uker. USA blokkerer ansettelse av nye dommere.
10. desember er det kun en dommer igjen, og det trengs minimum tre dommere for å kjøre en sak.

For å strø ytterligere salt i såret har USA nå kommet med kritikk mot betalingen som dommerne i ankeutvalget får for sin innsats.

Når ankeutvalget slutter å fungere er det fritt fram for USA, Kina og andre land å bryte regelverket uten at det får reelle konsekvenser for dem. Da mister WTO det meste av sin relevans.

Ingen WTO-reform de nærmeste årene

En løsning på WTO-flokene er avhengig av tilnærming mellom nøkkelaktørene USA og Kina. EU har forsøkt å ta en lederrolle, men mislykkes i å få med seg stormaktene.

Europakommisjonen har foreslått at EU skal ta initiativ til å få på plass et vikarierende ankeorgan uten deltakelse fra USA. Forslaget møtte noe motstand da handelsministrene i EU-landene diskuterte saken torsdag i forrige uke. Et alternativt ankeorgan vil kunne skape ytterligere motstand mot WTO i Washington. Frykten er at dette vil gjøre det enda vanskeligere å oppnå en reform av handelsorganisasjonen.

Det som synes opplagt er at et reformert WTO ligger flere år fram i tid. Inntil videre vil handelspolitikken være preget av uforutsigbarhet, handelsregler som ikke følges, bilaterale initiativ og utidig maktbruk fra USA og andre land med tilstrekkelige muskler.

Vi får håpe at WTO-flokene også innebærer at forhandlingene om nye regler for jordbrukshandelen legges på is.

Tidligere utgaver