Nyhetsbrev

Publisert: 08.08.2018

Nyhetsbrev: Handelskrigen mellom USA og Kina eskalerer, våpenhvile mellom USA og EU

Publisert: 08.08.2018

Ukentlig skriver Arne Ivar Sletnes, fagsjef i internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, en oppdatering på hva som skjer i internasjonal handelspolitikk. Les nyhetsbrevet på landbruk.no eller få tilsendt brevet direkte til din innboks.

Donald Trump fortsetter i samme spor som før sommeren og har trappet opp angrepene mot Kina.

Kina har svart med ytterligere mottiltak mot jordbruksvarer og andre amerikanske produkter.

Europakommisjonens president møtte Donald Trump i Washington for to uker siden. Samtalene var tilsynelatende vellykket ettersom USA har lagt planene om toll på europeiske biler på is inntil videre.

Trump styrker tollvernet overfor Kina

Tidligere i år har USA innført tollavgifter på solcelleutstyr, vaskemaskiner, stål og aluminium samt på kinesiske varer til en verdi av 34 milliarder dollar.

Den amerikanske presidenten har nå besluttet å legge 25 prosent toll på nye kinesiske produkter til en verdi av 16 milliarder dollar fra 23. august.

Kina har svart på tidligere tollangrep og har sagt at de vil gjengjelde også det som kommer framover. Kinesiske motangrep har vært rettet mot blant annet svinekjøtt, soyabønner og andre amerikanske jordbruksprodukter.

Kina responderer med toll på varer til en verdi av 60 milliarder

I forrige uke annonserte Det hvite hus at de planlegger å innføre 25 prosent toll på et betydelig større volum av kinesiske produkter, verdt 200 milliarder dollar.

Hvorvidt dette blir en realitet skal besluttes etter 5. september, da fristen for en offentlig høring om forslaget går ut. Den totale vareflyten fra Kina til USA er på om lag 500 milliarder dollar.

Svaret fra Kina på det siste utfallet fra USA kom fredag. De vil respondere med toll på amerikanske varer til en verdi av 60 milliarder dollar.

Amerikanske bønder er de største taperne

Så langt er det amerikanske bønder som er hardest rammet av handelskrigen.

Produsenter av soyabønner, svinekjøtt og en rekke andre landbruksvarer har virkelig fått merke at Kina, et av de viktigste markedene plutselig har forsvunnet.

Problemet for bøndene, som utgjør en viktig velgerskare for presidenten, har fått Trump til å annonsere ei redningspakke på 12 milliarder dollar som skal brukes til å kompensere bøndene for bortfall av markedsinntekter.

Dette har vakt oppsikt både internt i USA og i utlandet. Presidenten har tidligere vært en hardnakket motstander av offentlig støtte til jordbruket.

EU og USA har røkt fredspipe

Trusselen fra USA om 25 prosent toll på utenlandske biler skapte stor frykt i EU, særlig i Tyskland.

Dette resulterte i at Jean-Claude Junker, presidenten i Europakommisjonen, reiste til Washington 25. juli for å drøfte fredsløsninger med Trump.

De to presidentene ble enige om våpenhvile. De annonserte at USA og EU skal starte forhandlinger med sikte på å fjerne toll og andre barrierer mot handel med industriprodukter, styrke handelen med energi og å reformere WTO.

USAs planer om toll på biler fra EU er lagt på is så lenge det er framgang i forhandlingene. Samtalene kommer nok ikke i gang før september, ettersom august er ferietid i EU-land.

Ingen enkel oppgave for å komme til enighet

EU har også en intensjon om å øke soyaimporten fra USA og å bygge flere terminaler for å importere flytende gass fra USA.

Junker var nok klar over at importen av soya fra USA allerede er sterkt økende da han møtte Trump. Økningen er på nesten 300 prosent sammenlignet med juli 2017.

Det blir ingen enkel oppgave for de to partene å komme til enighet. Konflikten om Iran-avtalen bidrar til å øke avstanden. I ettertid har dessuten USA uttalt at forhandlinger også må omfatte jordbruksprodukter, noe som EU er totalt avvisende til.

USA står mot røkla

Bortsett fra at EU, Japan og USA har inngått samarbeid for å få Kina til å redusere statlig subsidiering av sin industriproduksjon, er USA fortsatt fullstendig isolert i sin handelspolitikk.

Det er foreløpig ingen som åpenlyst støtter USA. Amerikanernes alenegang bidrar tvert imot til at resten av verden (kanskje med noen unntak) står mer samlet i å hegne om global handel og internasjonalt handelsregelverk.

Det er også verdt å merke seg at nye tall fra WTO viser betydelig vekst i verdenshandelen i 2017, den største veksten siden 2011.

Hold deg oppdatert på internasjonal handelspolitikk

Meld deg på Arne Ivars handelspolitiske nyhetsbrev!