Landbruk.no på øret

Oppdatert: 20.10.2018

Publisert: 19.10.2018

Ny podcast: Klimarisiko i norsk landbruk

Oppdatert: 20.10.2018

Publisert: 19.10.2018

Nå kan du lytte til landbruk.no på podcast!

Tørkesommeren 2018 gir en indikasjon på at klimaendringene kan inntreffe tidligere og hardere enn antatt. Denne uka på landbruk.no har vi skrevet om hva dette har å si for den norske matproduksjonen.

Norsk Landbrukssamvirke har levert inn sine innspill til Klimarisikoutvalget nedsatt av regjeringen Solberg.

Fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp, snakker med redaktør av landbruk.no, Frida Gunnestad Johansen, om hva vi har vektlagt i innspillene.

Lytt til podcast