Hvem bør egentlig eie jorda? med Hilde Havro, debattleder og kommentator i Nationen

Oppdatert: 27.08.2019

Publisert: 21.08.2019

Det ligger mye makt i det å eie jord. Men en trend mange steder i verden er at bonden ikke selv eier jorda hun eller han driver. I denne episoden spør vi derfor «hvilken betydning har det egentlig hvem som eier jorda?».

I podcastserien «Bak Maten» forsøker trainee i Norsk Landbrukssamvirke, Caroline Ålum Solberg, å finne svar på hva det egentlig betyr at maten vi spiser og landbruket er bærekraftig. I denne episoden av podcasten «Bak maten – en podcast om bærekraft» handler det om jordeierskap og matmakt.

Matjord er en naturressurs og et knapphetsgode, og bør brukes til å dyrke mat, ikke spekuleres i. Hvem som eier jorda har stor betydning for hvordan den drives. Drives jorda av eieren, er det nemlig mer sannsynlig at den blir holdt i hevd og drevet på en bedre måte.

Caroline har denne uken invitert Hilde Havro, debattleder og kommentator i Nationen. Havro har jobba med spørsmål innen mat og landbruk i Nationen i 8 år, og vant i 2018 Internasjonal reporter-diplom sammen med tre andre for arbeidet med artikkelserien «Hvem skal eie jorda?»

I denne episoden har de en samtale om matmakt, jordeierskap og handel med mat i Europa, og vi skal selvfølgelig svare på «hvem skal egentlig eie jorda?».

Har du innspill eller tilbakemeldinger til podcasten Bak maten – en podcast om bærekraft så send en epost til caroline.alum.solberg@landbruk.no, og følg gjerne podcasten på instagram @bakmatenpod.