Hvilken betydning har landbruket for biologisk mangfold? med Ragna Kronstad, kommunikasjonsrådgiver i miljøorganisasjonen Sabima

Oppdatert: 27.08.2019

Publisert: 23.05.2019

Nylig kom FN med en rapport som sier at vi er i ferd med å utrydde mange hundre tusen arter over hele verden. Et industrielt landbruk har fått mye av skylden. Men, kan landbruket bli en del av løsningen?

I podcastserien «Bak Maten» forsøker trainee i Norsk Landbrukssamvirke, Caroline Ålum Solberg, å finne svar på hva det egentlig betyr at maten vi spiser og landbruket er bærekraftig. Den aller første episoden av podcasten Bak maten – en podcast om bærekraft handler om biologisk mangfold.

Å ta vare på det biologiske mangfoldet i naturen er viktig for å opprettholde økosystemer, ta vare på den genetiske variasjonen for fremtiden og for å fortsette å forsyne oss mennesker med mat, klær, brensel og medisiner. Også har selvfølgelig naturen en egenverdi i seg selv.

Hør de andre episodene her.

Caroline har invitert kommunikasjonsrådgiver Ragna Kronstad inn i studio for å snakke om hvordan biologisk mangfold er viktig for et bærekraftig landbruk. Kronstad er kommunikasjonsrådgiver i miljøorganisasjonen Sabima som jobber med å stanse tapet av naturmangfold i Norge.

Ragna har tidligere jobbet for Norges Bondelag, Oikos og Matmark. Hun skriver fast for spalten «faglig snakka» i Nationen, driver bloggen www.ragnakronstad.no og har jobba som bybudeie på Kongsgården i Oslo.

I løpet av samtalen snakker de om hvilken betydning kua og de andre beitedyrene har for biologisk mangfold og kulturlandskapet vårt. Er vi i ferd med å koble matproduksjon fra de lokale naturressursene? Hva kan vi gjøre for å bidra til økt biologisk mangfold og hva kan du der hjemme gjøre for å bidra?

Har du innspill eller tilbakemeldinger til podcasten Bak maten – en podcast om bærekraft så send en epost til caroline.alum.solberg@landbruk.no, og følg gjerne @bakmatenpod på instagram