5 anbefalinger for sterke samvirker i fremtiden med Julie Nåvik Hval, fagsjef for samvirke i Norsk Landbrukssamvirke, Geit Pollestad fra Senterpartiet og Øistein Aasen, ung bonde.

Oppdatert: 24.08.2020

Publisert: 25.08.2020

Klima- og miljøutfordringer, teknologiutvikling og hard konkurranse i markedet gjør at samvirkene i landbruket står overfor store utfordringer. Men unge samvirkebønder har trua på fremtiden og et moderne samvirke!

Profilbilde av Frida Gunnestad Johansen