Alt som lages av olje kan lages av tre! med Per Skorge og Aasmund Bunkholt

Oppdatert: 06.09.2019

Publisert: 10.09.2019

I skogen står det 11 milliarder klimaløsninger! Trær er viktige verktøy i klimakampen. Og en samlet skognæring står nå bak kampanjen «Tenk Tre» for å få andre næringer til å tenke på skogen! Per Skorge, administrerende direktør i Norges skogeierforbund og Aasmund Bunkholt, i TreFokus AS, er i studio hos programleder og redaktør Frida Gunnestad Johansen.