Den norske grisen skal bli enda mer klimavennlig! med Direktør i Norsvin Olav Eik-Nes

Norsk gris skal bli enda mer klimavennlig og bærekraftig! Innen få år skal også all gris i Norge fôres på 100% norske fôrråvarer. Og innen 2030 skal norsk svineproduksjon være 100% SPF. Ja, hva betyr egentlig det siste?