Den norske kua kan bli mer klimavennlig gjennom metanmåling med Sverre Lang-Ree, prosjektleder hos avlsselskapet Geno

Klimavtalen mellom landbruket og myndighetene skal redusere utslipp innen 2030 på 5 mill tonn CO2 ekvivalenter, og landbruket er godt i gang med å redusere sine klimagassutslipp. Avlsselskapet Geno sitt bidrag er at Norsk rødt fe skal bli grønnere! Hvordan det skal gjøres i praksis får vi svar på med Geno`s Sverre Lang-Ree i studio hos programleder Frida Gunnestad Johansen.

Det norske avlsselskapet Geno har i nesten hundre år avlet frem verdens beste melkeku, Norsk Rødt Fe.

Avlsmålene for Norsk Rødt Fe har i stor grad handlet om å avle frem ei fruktbar ku med god helse som produserer godt med kjøtt og melk. Nå skal Geno forske på om det er mulig å legge til et nytt avlsmål – nemlig lave klimagassutslipp.

Dersom de lykkes kan de redusere utslipp som utgjør et betydelig bidrag av landbrukets samlende utslipp.