En mer klimavennlig sau kan være på vei! med Kjell Erik Berntsen og Lars Erik Wallin i Norsk Sau og Geit.

Er det stor forskjell på hvor mye hver og en slipper ut – slik at vi kan avle på de som slipper ut minst? Det skal Norsk Sau og Geit for aller første gang sjekke ut nå ved hjelp av «Metanmåleren».

Jordbruket står for 8,6 prosent av norske klimautslipp. Det meste av metanutslippene kommer fra dyrenes fordøyelse, spesielt fra drøvtyggere som sau og ku. Metan har stor klimapåvirkning i atmosfære. Men hvor mye metan slipper norske sauer egentlig ut? Og er det stor forskjell på hvor mye hver og en slipper ut – slik at vi kan avle på de som slipper ut minst? Det skal Norsk Sau og Geit for aller første gang sjekke ut nå ved hjelp av «Metanmåleren» som er en lastebil med kammere som skal kjøre landet rundt for å måle utslipp fra sau.