Er du egentlig klimasmart hvis du kutter ut rødt kjøtt? med Ola Hedstein

Flere mener kutt i kjøttproduksjon er det mest effektive klimatiltaket vi kan gjøre, men få tenker over hvor viktig drøvtyggerne egentlig er.

Inneholder denne kjøttdebatten egentlig nok fakta for at folk skal forstå? Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, er bekymret for at klimadebatten har blitt for enkel, og er i studio hos programleder Frida Gunnestad Johansen.