Er klimavennlig vektshusproduksjon fremtiden? med Michel Verheul, forsker ved NIBIO

I prosjektet Biofresh ser forskere ved NIBIO på hvordan norske grønnsaker i veksthus kan produseres enda mer klimavennlig. Norsk tomat og agurk som er produsert i veksthus har stadig lavere klimagassutslipp.

Vi trenger mer mat i verden. Produksjonen den må opp, uten at klima tar skade av det. Helsemyndigheter påpeker hvor innmari viktighet det er å spise frukt og grønt, men Norge har et potensiale i å bedre forbruket av ferske grønnsaker. Og mulighetene til å produsere ferske norske grønnsaker i Norge utmerket. Norske veksthusprodusenter oppnår høyeste avlinger i verden med produkter av god kvalitet. Men veksthusproduksjon er intensivt – og det er kostbart og krever energi. Derfor ser nå forskere fra NIBIO nå på om en enda mer klimavennlig veksthusproduksjon er mulig i nær fremtid.