Fremtidsbonden har større krav til fritid og ferie! med Harald Lie

Fremtidsbonden trenger gode velferdsordninger for å produsere bærekraftig og sunn mat.

Fremtidens landbruk er i endring og det er kanskje bonden også? «2019-bonden» ønsker seg regelmessig ferie og fritid, og god håndtering ved kriser og sykdom. Særlig yngre bønder etterspør dette mer enn tidligere generasjoner. Norske Landbrukstenester er ferske medlemmer i Norsk Landbrukssamvirke og programleder Frida Gunnestad Johansen skal høre hva de gjør for fremtidsbonden som stiller større og litt andre krav enn sine foreldre og besteforeldre. Harald Lie er styreleder i Norske landbrukstenester og er på plass i studio i Landbrukets hus.