Genomisk seleksjon gjør avlen enda sikrere og målrettet med Thor Blichfeldt, avlssjef i Norsk sau og geit og Sven Reiersen, leder i avlsrådet, Norsk sau og geit.

Et nytt verktøy gir nye muligheter i avlsberegning på sau! Norsk saueavl er nå klar for å ta i bruk avansert teknologi som gjør det mulig å identifisere de beste dyra tidligere. Det er både effektivt og økonomisk lønnsomt.

Det er organisasjonen Norsk Sau og Geit som har ansvar for avlen for norske saueraser. Nå har de bestemt seg for å satse på en avansert teknologi som heter Genomisk seleksjon på den norske kvite sauen.

I storfe og svineavlen har de brukt verktøyet Genomisk seleksjon i mange år allerede, og nå er altså tiden inne for at også saueavlen kaster seg inn i fremtidens avlsverdiberegning de også.

Genomisk seleksjon betyr at en velger ut dyr ut fra genombaserte avlsverdier, det vil si avlsverdier som er beregnet med informasjon om dyrets DNA.

I studio hos Frida Gunnestad Johansen er Thor Blichfeldt, avlssjef i Norsk sau og geit og Sven Reiersen, leder i avlsrådet, Norsk sau og geit.