Grønn klimateknologi i det norske landbruket! med Pål Johan From, professor NMBU og daglig leder i Saga Robotic, Åge Klepp, fagsjef Næringspolitikk i Norsk Landbrukssamvirke og Kristin Malonæs, direktør i avlsselskapet Geno.

Norge har store ambisjoner om å være ledende innen klimateknolog, oghar allerde flere ledende teknologiselskaper innenfor mat og landbruk. Nå krever Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke ei storsatsing på grønn landbruksteknologi. Så hva betyr nå det i praksis?

Det er på høy tid at vi får ei felles storsatsing på teknologi innen det produktet verden aldri vil slutte å etterspørre, nemlig mat.

Sammen med Norges Bondelag har Norsk Landbrukssamvirke bedt Regjeringen Solberg om å sette i gang en storstilt og målrettet satsing på grønn landbruksteknologi.

I studio hos programleder Frida Gunnestad Johansen for å snakke om dette er Pål Johan From, professor NMBU og daglig leder i Saga Robotic, Åge Klepp, fagsjef Næringspolitikk i Norsk Landbrukssamvirke og Kristin Malonæs, direktør i avlsselskapet Geno.