Hasteavtale med Storbritannia kan komme i konflikt med norsk matproduksjon med Arne Ivar Sletnes, fagsjef internasjonale spørsmål, Norsk Landbrukssamvirke.

Oppdatert: 26.08.2020

Publisert: 01.09.2020

Koronakrisen har fått mange til å forstå at vi bør øke den norske matproduksjon og slik gjøre oss mindre avhengig av å importere matvarer hit til landet.
Men vil myndighetene legge målet om økt matproduksjon til grunn når de i hui og hast skal få på plass en handelsavtale med Storbritannia?

Storbritannia trådte ut av EU/EØS i starten av 2020 og samme dag startet overgangsperioden som varer ut året. Det betyr at fra 1.januar 2021 må nye avtaler må være banket fast. Og akkurat nå i disse dager forhandles det om vårt framtidige forhold til Storbritannia, dette inkluderer handel med matvarer.

Koronakrisen har fått mange til å forstå at vi bør øke den norske matproduksjon og slik gjøre oss mindre avhengig av å importere matvarer hit til landet. Men vil myndighetene legge målet om økt matproduksjon til grunn når de i hui og hast skal få på plass en handelsavtale med Storbritannia?

Arne Ivar Sletens, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke er her i studio og vi skal snakke hva slags betydning det kan få for norsk landbruk hvis ny handelsavtale mellom Norge og Storbritannia åpner opp for mer import av britiske landbruksvarer.