Hvordan vil megatrender påvirke landbruket? med Siri Voll Dombu og Gro Tvedt Anderssen

Hvordan vil sterke globale endringskrefter kunne påvirke fremtidig omsetning i jordbruk og matindustri?

Verdensborger nummer 7 milliard ble født i oktober 2011, og frem mot 2035 er verdens befolkning forventet å bli om lag 9 milliarder. I Norge er det også ventet en sterk befolkningsvekst og vi skal passere 6 millioner i 2040. Dette er eksempel på en magatrend som vil bety noe for mange næringer – også landbruket. Men hvordan vil flere mennesker på jorda og andre megatrender påvirke landbruket? Menon og Felleskjøpet er i studio hos programleder Frida Gunnestad Johansen.