Importer mindre, og produser heller mer norsk mat

Oppdatert: 21.02.2019

Publisert: 05.02.2019

Er du opptatt av bærekraftig matproduksjon? Da kan det også være grunn til å være skeptisk til økt import!

Ifølge FN må alle land i verden bidra til å produsere mat til egen befolkning om vi skal nå målet med å fø hele verdens befolkning i fremtiden.

Men i Norge importerer vi stadig mer av maten vår. Importen av jordbruksvarer er nær tredoblet siden år 2000. En global dugnad må til for å sikre nok, sunn og trygg mat til alle, og samtidig bevare kloden vår. Også Norge må delta i dugnaden. Det betyr at vi må importere mindre og produsere mer norsk mat, det sier Arne Ivar Sletnes, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, til programleder Frida Gunnestad Johansen.

Les også: Alle som er opptatt av bærekraftig matproduksjon bør være skeptiske til økt import av mat