Importsamarbeid av embryo fra Aberdeen Angus mellom Island og Norge. med Eli Hveem Krogsti

Oppdatert: 11.05.2020

Publisert: 12.05.2020

I denne podcasten snakkes det om et stort tillitsprosjekt til norsk kjøttfeproduksjon.

Det er nemlig sendt norske embryo av Aberdeen Angus til Island med mål om å bygge opp en helt ny renraset kjøttfestamme av rasen – altså gjennom import av norske embryo. Og det er faktisk ganske unikt at Island tar imot noe slikt, for Island har svært strenge regler når det gjelder import av avlsmateriale. Men unik helsestatus på kjøttfe og høy kompetanse i Norge innen embryoproduksjoner gjør altså at Island ønsker importsamarbeid med de norske avlsselskapene på storfe. Organisasjonssjef i TYR, Eli Hveem Krogsti, er på plass i studio.