Kumøkka kan bli en potensiell råvare med stor verdi med Knut Vasdal og Eirik Selmer Olsen

Kyr kan ikke produsere melk uten at det blir mye møkk. Tidligere het det at gjødsla var bondens gull, men nå er det mange som ser på de store mengdene møkk som en pest og en plage som de bare må bli kvitt.

Men nye metoder for utnyttelse av husdyrmøkka er på agenda til fordel for både bonde og klima – så kanskje kan møkka være på vei tilbake som bondens brune gull.

Knut Vasdal, melkebonde fra Skien og Eirik Selmer Olsen, Forsknings og utviklingssjef i TINE er i studio hos Frida Gunnestad Johansen.