Norsk landbruk kan bli mer bærekraftig ved å bruke alle ressurser med Åge Klepp og Marit Valseth

Hvert år så arrangerer Norsk Landbrukssamvirke «Landbrukets innovasjonscamp», med blant annet Innovasjons Norge.

Innovasjonscampen samler tverrfaglig kompetanse for å finne morgendagens løsninger! I år skal deltagerne ta for seg «Ressurser på avveie» – og se på om disse ressursene bli til verdifulle ting. Åge Klepp, initiativtager for innovasjonscampen her i Norsk Landbrukssamvirke, og Marit Valseth, rådgiver i avdelingen for biobaserte næringer i Innovasjons Norge er i studio hos programleder Frida Gunnestad Johansen.