Landbrukssamvirkene setter emballasje på agendaen! med Lisbeth Nilsen og Bjørn Malm

Norske landbrukssamvirker gjør nå det de kan for å få på plass en så god og så klimavennlig emballasje som mulig på flere av produktene sine.

I studio hos programleder Frida Gunnestad Johansen er , Lisbeth Nilsen, Senior fagsjef emballasje, Nortura og Bjørn Malm, sjef for Bærekraft i TINE.