Mikroalger skal bli til mat og fôr! med Dag Hjelle

Folvengaard AS vant landbrukets innovasjon pris i år 2020.

Ved bruk av lokale naturressurser og husdyrgjødsel, så produserer bøndene Rolf Olav Gjørven og Dag Hjelle mikroalger som skal bli til mat og fôr som de aller første i verden på eget gårdsbruk.

Hjelle er på plass i studio hos programleder Frida Gunnestad Johansen.