Norsk landbruk sitt bidrag i sirkulærøkonomien! med Arne Bardalen, Heidi Alvestrand og Mari Engh

Oppdatert: 27.04.2020

Publisert: 28.04.2020

Regjeringen skal komme med en ny nasjonal strategi om sirkulærøkonomi, og nylig var det et stort seminar der landbruket skulle gi sine innspill. Hvor i verdikjedene er det at landbruket lykkes med å tenke sirkulært, hvor vi ser potensial for videre utvikling og vekst, og hvor møter næringen utfordringer?

Det var tema på seminaret som ble arrangert av Norsk Landbrukssamvirke og flere andre – og det er tema i podcasten. I studio er Arne Bardalen, spesialrådgiver, NIBIO, Heidi Alvestrand, leder i forretningsutviklingen til Norilia og Mari Engh, rådgiver næringspolitikk i NL hos programleder Frida Gunnestad Johansen.