Norsk potet er bærekraftig og sunn! med Mia Robinson Lungren fra Gartnerhallen og Kjetil Veen fra potetsamvirket Hoff.

Oppdatert: 14.07.2020

Publisert: 01.10.2019

Kutt i kjøtt, sukker og mat med høyt klimautslipp har preget overskriftene i 2019. Dette har dyttet frem miljø, bærekraft og helse som årets store mattrender.

Dette er også en del av forklaringen for hvorfor potet har startet å hevde seg bland «trend-toppene». Men fortsatt er det de over 60 år som er potetens største fans! Det jobbes iherdig for å vinne fremtidens potet konsumerer. I studio hos programleder Frida Gunnestad Johansen er Mia Robinson Lungren som er markedssjef i Gartnerhallen og Kjetil Veen, som er kategori og markedsdirektør i HOFF.